King & Country & Master Box Turkish Distributor

Hakkımızda En

Kurşun asker, model asker ve maket hobileri, Avrupa ve Amerika kıtasında her sene gelişme kaydederken, ne yazık ki ülkemizde giderek ilgi kaybına uğramaktadır. Hobilere zaman ayırma ve hobi sahibi olma kanımızca kişinin iç dünyasını oldukça zenginleştiren ve aynı zamanda neşe veren bir aktivitedir.

Bizler, 40 yılı geçen arkadaşlığımız içerisinde, kendi hobimiz olan bu alanda bir adım atmak ve elimizden geldiği kadarı ile bu hobimizi sizlerle paylaşmayı amaçlayarak Model Asker Türk’ü oluşturduk.

Kendi koleksiyonlarımız ve alışkanlıklarımız doğrultusunda, dünyanın en iyi kurşun asker üreticilerinden King and Country ve plastik model asker üreticisi Master Box ürünlerini, başlangıç aşamasında ürün portföyümüze katmış bulunuyoruz. İler ki zamanlarda diecast ve plastik askeri araç kitlerini ve maketlerini de sayfamızda bulabileceksiniz. Bu amaçla fiyat politikamız tamamen koleksiyoncuların ve maket severlerin hobilerini en iyi ve en ucuz şekilde geliştirmelerine yönelik olarak oluşturulmuştur.

Model Asker Türk, klasik bir kurşun asker ve maketçilik anlayışının dışında, figürlere dayalı bir maketçilik, diaroma gibi hayal gücünü geliştiren konular üzerinde yoğunlaşmayı tercih etmiş ve aynı düşünceyle model kurşun askerlere ağırlık vermiştir. İlerleyen zamanlarda da, diaroma ve figür ağırlıklı çalışmalarımız devam edecek, bu çalışmalar, plastik askeri araç maketleri ve diecast askeri araçlarla desteklenecektir.